TOPIC

Những ứng dụng Startup đã lên chương trình Shark Tank Việt Nam

Những ứng dụng Startup đã lên chương trình Shark Tank Việt Nam

Những ứng dụng Startup đã lên chương trình Shark Tank Việt Nam

Những ứng dụng Startup đã lên chương trình Shark Tank Việt Nam

top 1 1
Luxstay: Đặt phòng homestay

Luxstay: Đặt phòng homestay

Xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa thứ 3, Ứng dụng đặt phòng Luxstay đã gây ấn tượng mạnh với các shark và cộng đồng khi đã gọi vốn thành công 6 Triệu đô la từ các Shark. Luxstay đang trên đường trở thành một trong những kì lân startup đầu tiên của Việt Nam khi chiếm thị phần lớn trong mảng đặt homestay, resort, villa nghỉ dưỡng.

Xem Chi Tiết >

Luxstay: Đặt phòng homestay

Xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa thứ 3, Ứng dụng đặt phòng Luxstay đã gây ấn tượng mạnh với các shark và cộng đồng khi đã gọi vốn thành công 6 Triệu đô la từ các Shark. Luxstay đang trên đường trở thành một trong những kì lân startup đầu tiên của Việt Nam khi chiếm thị phần lớn trong mảng đặt homestay, resort, villa nghỉ dưỡng.

Xem Chi Tiết >
Luxstay: Đặt phòng homestay
Luxstay: Đặt phòng homestay
Luxstay: Đặt phòng homestay
Luxstay: Đặt phòng homestay
Luxstay: Đặt phòng homestay
Luxstay: Đặt phòng homestay
top 2 2
Astra - Mạng xã hội du lịch

Astra - Mạng xã hội du lịch

Xem Chi Tiết >

Astra - Mạng xã hội du lịch

Xem Chi Tiết >
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
top 3 3
Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬

Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬

Xem Chi Tiết >

Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬

Xem Chi Tiết >
Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬
Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬
Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬
Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬
Ohana Ứng dụng tìm phòng tr‪ọ‬
Astra - Mạng xã hội du lịch

Astra - Mạng xã hội du lịch

Xem Chi Tiết >

Astra - Mạng xã hội du lịch

Xem Chi Tiết >
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch
Astra - Mạng xã hội du lịch