TOPIC

Danh sách các super Apps ( Siêu ứng dụng ) tại Việt Nam năm 2020

Danh sách các super Apps ( Siêu ứng dụng ) tại Việt Nam năm 2020

Danh sách các super Apps ( Siêu ứng dụng ) tại Việt Nam năm 2020

Danh sách các super Apps ( Siêu ứng dụng ) tại Việt Nam năm 2020

top 1 1
Grab - Siêu ứng dụng

Grab - Siêu ứng dụng

Ứng dụng đặt xe nhiều người sử dụng nhất Việt Nam. Các chức năng chính: - Đặt xe công nghệ ( Xe ôm và taxi ) - Giao hàng, Chuyển đồ - Order đồ ăn - Thanh toán hoá đơn

Xem Chi Tiết >

Grab - Siêu ứng dụng

Ứng dụng đặt xe nhiều người sử dụng nhất Việt Nam. Các chức năng chính: - Đặt xe công nghệ ( Xe ôm và taxi ) - Giao hàng, Chuyển đồ - Order đồ ăn - Thanh toán hoá đơn

Xem Chi Tiết >
Grab - Siêu ứng dụng
Grab - Siêu ứng dụng
Grab - Siêu ứng dụng
Grab - Siêu ứng dụng
Grab - Siêu ứng dụng
Grab - Siêu ứng dụng
Grab - Siêu ứng dụng
top 2 2
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán

MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán

Ứng dụng Ví điện tử thông dụng số #1 tại Việt Nam Các chức năng chính: - Thanh toán hoá đơn

Xem Chi Tiết >

MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán

Ứng dụng Ví điện tử thông dụng số #1 tại Việt Nam Các chức năng chính: - Thanh toán hoá đơn

Xem Chi Tiết >
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán
top 3 3
Zalo

Zalo

Ứng dụng Ví điện tử thông dụng số #1 tại Việt Nam Các chức năng chính: - Thanh toán hoá đơn

Xem Chi Tiết >

Zalo

Ứng dụng Ví điện tử thông dụng số #1 tại Việt Nam Các chức năng chính: - Thanh toán hoá đơn

Xem Chi Tiết >
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo