Top 10 ứng dụng Sách - Truyện - 2023

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về sách - truyện được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2023

Wattpad Miễn phí
apphay ranking 1

Wattpad

4.3 / 144,3 N đánh giá

Nhà phát triển: Wattpad Corp

apphay ranking 1
Wattpad Miễn phí

Wattpad

4.3 / 144,3 N đánh giá

Nhà phát triển: Wattpad Corp

Xem Chi Tiết >
MangaToon - Truyện Mỗi Ngày Miễn phí
apphay ranking 2

MangaToon - Truyện Mỗi Ngày

4.5 / 31,3 N đánh giá

Nhà phát triển: Mangatoon HK Limited

apphay ranking 2
MangaToon - Truyện Mỗi Ngày Miễn phí

MangaToon - Truyện Mỗi Ngày

4.5 / 31,3 N đánh giá

Nhà phát triển: Mangatoon HK Limited

Xem Chi Tiết >
Truyện Full - Offline - Hay Miễn phí
apphay ranking 3

Truyện Full - Offline - Hay

4.6 / 23,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Son Nguyen

apphay ranking 3
Truyện Full - Offline - Hay Miễn phí

Truyện Full - Offline - Hay

4.6 / 23,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Son Nguyen

Xem Chi Tiết >
comico đọc truyện tranh Miễn phí
4

comico đọc truyện tranh

3.1 / 22 N đánh giá

Nhà phát triển: COMICOSVC VIETNAM COMPANY LIMITED

4
comico đọc truyện tranh Miễn phí

comico đọc truyện tranh

3.1 / 22 N đánh giá

Nhà phát triển: COMICOSVC VIETNAM COMPANY LIMITED

Xem Chi Tiết >
aBooks - Sách Truyện Online Miễn phí
5

aBooks - Sách Truyện Online

4.7 / 19,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Phuong Anh Do

5
aBooks - Sách Truyện Online Miễn phí

aBooks - Sách Truyện Online

4.7 / 19,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Phuong Anh Do

Xem Chi Tiết >
Kinh Thánh Miễn phí
6

Kinh Thánh

4.8 / 18,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Life.Church

6
Kinh Thánh Miễn phí

Kinh Thánh

4.8 / 18,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Life.Church

Xem Chi Tiết >
Truyện Convert Miễn phí
7

Truyện Convert

4.7 / 17,1 N đánh giá

Nhà phát triển: Nguyen Chung

7
Truyện Convert Miễn phí

Truyện Convert

4.7 / 17,1 N đánh giá

Nhà phát triển: Nguyen Chung

Xem Chi Tiết >
Amazon Kindle Miễn phí
8

Amazon Kindle

4.9 / 15,8 N đánh giá

Nhà phát triển: AMZN Mobile LLC

8
Amazon Kindle Miễn phí

Amazon Kindle

4.9 / 15,8 N đánh giá

Nhà phát triển: AMZN Mobile LLC

Xem Chi Tiết >
Truyện Full - Offline - Dịch Miễn phí
9

Truyện Full - Offline - Dịch

4.6 / 10,1 N đánh giá

Nhà phát triển: Chi Chiem

9
Truyện Full - Offline - Dịch Miễn phí

Truyện Full - Offline - Dịch

4.6 / 10,1 N đánh giá

Nhà phát triển: Chi Chiem

Xem Chi Tiết >
Voiz FM - Sách nói & Podcast Miễn phí
10

Voiz FM - Sách nói & Podcast

4.7 / 9,8 N đánh giá

Nhà phát triển: WEWE JSC

10
Voiz FM - Sách nói & Podcast Miễn phí

Voiz FM - Sách nói & Podcast

4.7 / 9,8 N đánh giá

Nhà phát triển: WEWE JSC

Xem Chi Tiết >