Top 10 ứng dụng Giáo dục - Nghiên cứu - 2021

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về giáo dục - nghiên cứu được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2021

ELSA Speak Miễn phí
apphay ranking 1

ELSA Speak

Nhà phát triển: Elsa Corp

apphay ranking 1
ELSA Speak Miễn phí

ELSA Speak

Nhà phát triển: Elsa Corp

Xem Chi Tiết >
Duolingo - học tiếng Anh Miễn phí
apphay ranking 2

Duolingo - học tiếng Anh

Nhà phát triển: Duolingo

apphay ranking 2
Duolingo - học tiếng Anh Miễn phí

Duolingo - học tiếng Anh

Nhà phát triển: Duolingo

Xem Chi Tiết >
Từ Điển Anh Việt Anh Offline Miễn phí
apphay ranking 3

Từ Điển Anh Việt Anh Offline

Nhà phát triển: PPCLINK Software

apphay ranking 3
Từ Điển Anh Việt Anh Offline Miễn phí

Từ Điển Anh Việt Anh Offline

Nhà phát triển: PPCLINK Software

Xem Chi Tiết >
Tu Dien Anh Viet TFlat Offline Miễn phí
4

Tu Dien Anh Viet TFlat Offline

Nhà phát triển: Hieu Le

4
Tu Dien Anh Viet TFlat Offline Miễn phí

Tu Dien Anh Viet TFlat Offline

Nhà phát triển: Hieu Le

Xem Chi Tiết >
Nói & Dịch - Trình Biên Dịch Miễn phí
5

Nói & Dịch - Trình Biên Dịch

Nhà phát triển: Apalon Apps

5
Nói & Dịch - Trình Biên Dịch Miễn phí

Nói & Dịch - Trình Biên Dịch

Nhà phát triển: Apalon Apps

Xem Chi Tiết >
Máy quét và Dịch : Pdf Scanner Miễn phí
6

Máy quét và Dịch : Pdf Scanner

Nhà phát triển: Nayer Abu Soud

6
Máy quét và Dịch : Pdf Scanner Miễn phí

Máy quét và Dịch : Pdf Scanner

Nhà phát triển: Nayer Abu Soud

Xem Chi Tiết >
Monkey Junior Bé học tiếng Anh Miễn phí
7

Monkey Junior Bé học tiếng Anh

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

7
Monkey Junior Bé học tiếng Anh Miễn phí

Monkey Junior Bé học tiếng Anh

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

Xem Chi Tiết >
Học ngoại ngữ cùng Memrise Miễn phí
8

Học ngoại ngữ cùng Memrise

Nhà phát triển: Memrise

8
Học ngoại ngữ cùng Memrise Miễn phí

Học ngoại ngữ cùng Memrise

Nhà phát triển: Memrise

Xem Chi Tiết >
Monkey Stories: học tiếng Anh Miễn phí
9

Monkey Stories: học tiếng Anh

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

9
Monkey Stories: học tiếng Anh Miễn phí

Monkey Stories: học tiếng Anh

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

Xem Chi Tiết >
Từ Điển Anh Việt - Dict Box Miễn phí
10

Từ Điển Anh Việt - Dict Box

Nhà phát triển: Xung Le

10
Từ Điển Anh Việt - Dict Box Miễn phí

Từ Điển Anh Việt - Dict Box

Nhà phát triển: Xung Le

Xem Chi Tiết >