Top 10 ứng dụng Giáo dục - Nghiên cứu - 2023

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về giáo dục - nghiên cứu được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2023

Duolingo - học tiếng Anh Miễn phí
apphay ranking 1

Duolingo - học tiếng Anh

4.7 / 234,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Duolingo

apphay ranking 1
Duolingo - học tiếng Anh Miễn phí

Duolingo - học tiếng Anh

4.7 / 234,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Duolingo

Xem Chi Tiết >
ELSA Speak Miễn phí
apphay ranking 2

ELSA Speak

4.7 / 193,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Elsa Corp

apphay ranking 2
ELSA Speak Miễn phí

ELSA Speak

4.7 / 193,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Elsa Corp

Xem Chi Tiết >
Từ Điển Anh Việt Anh Offline Miễn phí
apphay ranking 3

Từ Điển Anh Việt Anh Offline

4.6 / 119,5 N đánh giá

Nhà phát triển: PPCLINK Software

apphay ranking 3
Từ Điển Anh Việt Anh Offline Miễn phí

Từ Điển Anh Việt Anh Offline

4.6 / 119,5 N đánh giá

Nhà phát triển: PPCLINK Software

Xem Chi Tiết >
Từ điển Anh Việt TFlat Miễn phí
4

Từ điển Anh Việt TFlat

4.7 / 113,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Hieu Le

4
Từ điển Anh Việt TFlat Miễn phí

Từ điển Anh Việt TFlat

4.7 / 113,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Hieu Le

Xem Chi Tiết >
Máy quét và Dịch : Pdf Scanner Miễn phí
5

Máy quét và Dịch : Pdf Scanner

4.6 / 95,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Nayer Abu Soud

5
Máy quét và Dịch : Pdf Scanner Miễn phí

Máy quét và Dịch : Pdf Scanner

4.6 / 95,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Nayer Abu Soud

Xem Chi Tiết >
Nói & Dịch - Trình Biên Dịch Miễn phí
6

Nói & Dịch - Trình Biên Dịch

4.5 / 90 N đánh giá

Nhà phát triển: Apalon Apps

6
Nói & Dịch - Trình Biên Dịch Miễn phí

Nói & Dịch - Trình Biên Dịch

4.5 / 90 N đánh giá

Nhà phát triển: Apalon Apps

Xem Chi Tiết >
Monkey Junior Bé học tiếng Anh Miễn phí
7

Monkey Junior Bé học tiếng Anh

4.6 / 75,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

7
Monkey Junior Bé học tiếng Anh Miễn phí

Monkey Junior Bé học tiếng Anh

4.6 / 75,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

Xem Chi Tiết >
Học ngoại ngữ cùng Memrise Miễn phí
8

Học ngoại ngữ cùng Memrise

4.8 / 48,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Memrise

8
Học ngoại ngữ cùng Memrise Miễn phí

Học ngoại ngữ cùng Memrise

4.8 / 48,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Memrise

Xem Chi Tiết >
Monkey Stories: học tiếng Anh Miễn phí
9

Monkey Stories: học tiếng Anh

4.6 / 46,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

9
Monkey Stories: học tiếng Anh Miễn phí

Monkey Stories: học tiếng Anh

4.6 / 46,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Early Start Co. Ltd

Xem Chi Tiết >
Qanda: App giải Toán số 1 VN Miễn phí
10

Qanda: App giải Toán số 1 VN

4.3 / 45,7 N đánh giá

Nhà phát triển: Mathpresso

10
Qanda: App giải Toán số 1 VN Miễn phí

Qanda: App giải Toán số 1 VN

4.3 / 45,7 N đánh giá

Nhà phát triển: Mathpresso

Xem Chi Tiết >