Top 10 ứng dụng Y tế sức khoẻ - 2022

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về y tế sức khoẻ được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2021

Flo - Lịch kinh nguyệt Miễn phí
apphay ranking 1

Flo - Lịch kinh nguyệt

4.7 / 134,9 N đánh giá

Nhà phát triển: FLO HEALTH, INC.

apphay ranking 1
Flo - Lịch kinh nguyệt Miễn phí

Flo - Lịch kinh nguyệt

4.7 / 134,9 N đánh giá

Nhà phát triển: FLO HEALTH, INC.

Xem Chi Tiết >
PC-Covid Quốc gia Miễn phí
apphay ranking 2

PC-Covid Quốc gia

3.3 / 56,1 N đánh giá

Nhà phát triển: 1dreamm Ltd.

apphay ranking 2
PC-Covid Quốc gia Miễn phí

PC-Covid Quốc gia

3.3 / 56,1 N đánh giá

Nhà phát triển: 1dreamm Ltd.

Xem Chi Tiết >
Sổ sức khỏe điện t‪ử‬ Miễn phí
apphay ranking 3

Sổ sức khỏe điện t‪ử‬

2.4 / 30,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Văn phòng Bộ Y Tế

apphay ranking 3
Sổ sức khỏe điện t‪ử‬ Miễn phí

Sổ sức khỏe điện t‪ử‬

2.4 / 30,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Văn phòng Bộ Y Tế

Xem Chi Tiết >
Clover - Theo dõi kinh nguyệt Miễn phí
4

Clover - Theo dõi kinh nguyệt

4.8 / 21,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Wachanga LTD

4
Clover - Theo dõi kinh nguyệt Miễn phí

Clover - Theo dõi kinh nguyệt

4.8 / 21,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Wachanga LTD

Xem Chi Tiết >
Nhắc nhở uống nước Pro Miễn phí
5

Nhắc nhở uống nước Pro

4.8 / 11,3 N đánh giá

Nhà phát triển: Wachanga LTD

5
Nhắc nhở uống nước Pro Miễn phí

Nhắc nhở uống nước Pro

4.8 / 11,3 N đánh giá

Nhà phát triển: Wachanga LTD

Xem Chi Tiết >
Bà bầu ・ theo dõi thai k‪ỳ‬ Miễn phí
6

Bà bầu ・ theo dõi thai k‪ỳ‬

4.8 / 10,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Wachanga LTD

6
Bà bầu ・ theo dõi thai k‪ỳ‬ Miễn phí

Bà bầu ・ theo dõi thai k‪ỳ‬

4.8 / 10,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Wachanga LTD

Xem Chi Tiết >
Trợ lý mẹ bầu Miễn phí
7

Trợ lý mẹ bầu

4.8 / 9,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Dang Nguyen

7
Trợ lý mẹ bầu Miễn phí

Trợ lý mẹ bầu

4.8 / 9,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Dang Nguyen

Xem Chi Tiết >
Đo nhịp tim Miễn phí
8

Đo nhịp tim

4.3 / 7 N đánh giá

Nhà phát triển: Ngo Na

8
Đo nhịp tim Miễn phí

Đo nhịp tim

4.3 / 7 N đánh giá

Nhà phát triển: Ngo Na

Xem Chi Tiết >
Lịch Kinh Nguyệt Miễn phí
9

Lịch Kinh Nguyệt

4.8 / 4,9 N đánh giá

Nhà phát triển: ABISHKKING LIMITED.

9
Lịch Kinh Nguyệt Miễn phí

Lịch Kinh Nguyệt

4.8 / 4,9 N đánh giá

Nhà phát triển: ABISHKKING LIMITED.

Xem Chi Tiết >
Bà Bầu - Theo dõi thai k‪ỳ‬ Miễn phí
10

Bà Bầu - Theo dõi thai k‪ỳ‬

4.8 / 3,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Aleksei Neiman

10
Bà Bầu - Theo dõi thai k‪ỳ‬ Miễn phí

Bà Bầu - Theo dõi thai k‪ỳ‬

4.8 / 3,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Aleksei Neiman

Xem Chi Tiết >