Top 10 ứng dụng Mạng xã hội - truyền thông - 2023

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về mạng xã hội - truyền thông được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2023

TikTok Miễn phí
apphay ranking 1

TikTok

4.8 / 2,9 Tr đánh giá

Nhà phát triển: TikTok Pte. Ltd.

apphay ranking 1
TikTok Miễn phí

TikTok

4.8 / 2,9 Tr đánh giá

Nhà phát triển: TikTok Pte. Ltd.

Xem Chi Tiết >
Instagram Miễn phí
apphay ranking 2

Instagram

4.8 / 1,1 Tr đánh giá

Nhà phát triển: Instagram, Inc.

apphay ranking 2
Instagram Miễn phí

Instagram

4.8 / 1,1 Tr đánh giá

Nhà phát triển: Instagram, Inc.

Xem Chi Tiết >
Facebook Miễn phí
apphay ranking 3

Facebook

2.7 / 399,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Facebook, Inc.

apphay ranking 3
Facebook Miễn phí

Facebook

2.7 / 399,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Facebook, Inc.

Xem Chi Tiết >
Messenger Miễn phí
4

Messenger

3.4 / 387,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Facebook, Inc.

4
Messenger Miễn phí

Messenger

3.4 / 387,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Facebook, Inc.

Xem Chi Tiết >
Pinterest Miễn phí
5

Pinterest

4.8 / 254,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Pinterest

5
Pinterest Miễn phí

Pinterest

4.8 / 254,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Pinterest

Xem Chi Tiết >
Viber Messenger Miễn phí
6

Viber Messenger

4.7 / 160,1 N đánh giá

Nhà phát triển: Viber Media SARL.

6
Viber Messenger Miễn phí

Viber Messenger

4.7 / 160,1 N đánh giá

Nhà phát triển: Viber Media SARL.

Xem Chi Tiết >
WhatsApp Messenger Miễn phí
7

WhatsApp Messenger

4.7 / 151,9 N đánh giá

Nhà phát triển: WhatsApp Inc.

7
WhatsApp Messenger Miễn phí

WhatsApp Messenger

4.7 / 151,9 N đánh giá

Nhà phát triển: WhatsApp Inc.

Xem Chi Tiết >
Twitter Miễn phí
8

Twitter

4.7 / 148,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Twitter, Inc.

8
Twitter Miễn phí

Twitter

4.7 / 148,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Twitter, Inc.

Xem Chi Tiết >
zenly - your world Miễn phí
9

zenly - your world

4.6 / 144,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Zenly

9
zenly - your world Miễn phí

zenly - your world

4.6 / 144,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Zenly

Xem Chi Tiết >
SNOW Miễn phí
10

SNOW

4.6 / 71,1 N đánh giá

Nhà phát triển: SNOW INC.

10
SNOW Miễn phí

SNOW

4.6 / 71,1 N đánh giá

Nhà phát triển: SNOW INC.

Xem Chi Tiết >