Top 10 ứng dụng Tiện ích iOS & Android - 2023

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về tiện ích ios & android được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2023

Google Drive – bộ nhớ tệp Miễn phí
apphay ranking 1

Google Drive – bộ nhớ tệp

4.8 / 763,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

apphay ranking 1
Google Drive – bộ nhớ tệp Miễn phí

Google Drive – bộ nhớ tệp

4.8 / 763,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

Xem Chi Tiết >
WiFi Master - by WiFi.com Miễn phí
apphay ranking 2

WiFi Master - by WiFi.com

4.2 / 176,7 N đánh giá

Nhà phát triển: LinkSure Network Holding Pte. Limited

apphay ranking 2
WiFi Master - by WiFi.com Miễn phí

WiFi Master - by WiFi.com

4.2 / 176,7 N đánh giá

Nhà phát triển: LinkSure Network Holding Pte. Limited

Xem Chi Tiết >
Battery Life: check runtimes Miễn phí
apphay ranking 3

Battery Life: check runtimes

4.6 / 100,9 N đánh giá

Nhà phát triển: RBT Digital LLC

apphay ranking 3
Battery Life: check runtimes Miễn phí

Battery Life: check runtimes

4.6 / 100,9 N đánh giá

Nhà phát triển: RBT Digital LLC

Xem Chi Tiết >
VPN - Super Unlimited Proxy Miễn phí
4

VPN - Super Unlimited Proxy

4.7 / 94,7 N đánh giá

Nhà phát triển: Mobile Jump Pte Ltd

4
VPN - Super Unlimited Proxy Miễn phí

VPN - Super Unlimited Proxy

4.7 / 94,7 N đánh giá

Nhà phát triển: Mobile Jump Pte Ltd

Xem Chi Tiết >
Quét mã vạch - Đọc mã QR code Miễn phí
5

Quét mã vạch - Đọc mã QR code

4.4 / 91,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Hong Nguyen

5
Quét mã vạch - Đọc mã QR code Miễn phí

Quét mã vạch - Đọc mã QR code

4.4 / 91,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Hong Nguyen

Xem Chi Tiết >
Ringtones Maker - the ring app Miễn phí
6

Ringtones Maker - the ring app

4.8 / 88,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Sujuan Chen

6
Ringtones Maker - the ring app Miễn phí

Ringtones Maker - the ring app

4.8 / 88,5 N đánh giá

Nhà phát triển: Sujuan Chen

Xem Chi Tiết >
1.1.1.1: Faster Internet Miễn phí
7

1.1.1.1: Faster Internet

4.6 / 63,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Cloudflare

7
1.1.1.1: Faster Internet Miễn phí

1.1.1.1: Faster Internet

4.6 / 63,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Cloudflare

Xem Chi Tiết >
Google Tài liệu Miễn phí
8

Google Tài liệu

4.7 / 51,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

8
Google Tài liệu Miễn phí

Google Tài liệu

4.7 / 51,2 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

Xem Chi Tiết >
Đầu đọc mã QR,Máy quét mã vạch Miễn phí
9

Đầu đọc mã QR,Máy quét mã vạch

4.3 / 40,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Odyssey Apps Ltd.

9
Đầu đọc mã QR,Máy quét mã vạch Miễn phí

Đầu đọc mã QR,Máy quét mã vạch

4.3 / 40,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Odyssey Apps Ltd.

Xem Chi Tiết >
WiFi Chùa Miễn phí
10

WiFi Chùa

4.6 / 37,5 N đánh giá

Nhà phát triển: APPOTA INC

10
WiFi Chùa Miễn phí

WiFi Chùa

4.6 / 37,5 N đánh giá

Nhà phát triển: APPOTA INC

Xem Chi Tiết >