Top 10 ứng dụng Công việc - 2023

Những ứng dụng cho iphone, ipad, android về công việc được tải nhiều và đánh giá cao nhất năm 2023

ZOOM Cloud Meetings Miễn phí
apphay ranking 1

ZOOM Cloud Meetings

4.1 / 231,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Zoom

apphay ranking 1
ZOOM Cloud Meetings Miễn phí

ZOOM Cloud Meetings

4.1 / 231,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Zoom

Xem Chi Tiết >
Documents:Quản lý tệp tin, tải Miễn phí
apphay ranking 2

Documents:Quản lý tệp tin, tải

4.8 / 134,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Readdle Inc.

apphay ranking 2
Documents:Quản lý tệp tin, tải Miễn phí

Documents:Quản lý tệp tin, tải

4.8 / 134,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Readdle Inc.

Xem Chi Tiết >
Google Trang tính Miễn phí
apphay ranking 3

Google Trang tính

4.8 / 131,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

apphay ranking 3
Google Trang tính Miễn phí

Google Trang tính

4.8 / 131,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

Xem Chi Tiết >
Microsoft Outlook Miễn phí
4

Microsoft Outlook

4.8 / 129,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

4
Microsoft Outlook Miễn phí

Microsoft Outlook

4.8 / 129,9 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Xem Chi Tiết >
Canva: Thiết kế, Ảnh và Video Miễn phí
5

Canva: Thiết kế, Ảnh và Video

4.9 / 124,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Canva

5
Canva: Thiết kế, Ảnh và Video Miễn phí

Canva: Thiết kế, Ảnh và Video

4.9 / 124,6 N đánh giá

Nhà phát triển: Canva

Xem Chi Tiết >
Microsoft Excel Miễn phí
6

Microsoft Excel

4.8 / 116,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

6
Microsoft Excel Miễn phí

Microsoft Excel

4.8 / 116,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Xem Chi Tiết >
Microsoft Word Miễn phí
7

Microsoft Word

4.7 / 109,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

7
Microsoft Word Miễn phí

Microsoft Word

4.7 / 109,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Xem Chi Tiết >
iKeng - Kiem tien online Miễn phí
8

iKeng - Kiem tien online

4.7 / 100,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Duc Thuan Dinh

8
iKeng - Kiem tien online Miễn phí

iKeng - Kiem tien online

4.7 / 100,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Duc Thuan Dinh

Xem Chi Tiết >
Microsoft Teams Miễn phí
9

Microsoft Teams

4.5 / 80,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

9
Microsoft Teams Miễn phí

Microsoft Teams

4.5 / 80,8 N đánh giá

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Xem Chi Tiết >
Google Meet Miễn phí
10

Google Meet

4.6 / 79,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

10
Google Meet Miễn phí

Google Meet

4.6 / 79,4 N đánh giá

Nhà phát triển: Google LLC

Xem Chi Tiết >