ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo

ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo

Nhà phát triển: Philipp Metzler

Miễn phí

ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo Miễn phí

ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo

Nhà phát triển: Philipp Metzler

Ảnh màn hình

ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo
ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo

Mô tả bởi nhà phát triển

Hoàn hảo cho trẻ em nhỏ hơn
Tìm hiểu về thế giới trong khi chơi
Có vẽ vui vẻ
-
Với trò chơi thú vị này cho trẻ em, bạn có thể tìm hiểu về thế giới trong khi chơi và vẽ. Chỉ cần bắt đầu vẽ và sử dụng bút chì màu trong các trò chơi. Đây là niềm vui cho cả gia đình.
-
Các tính năng:
iPad / iPhone tương thích
Tối ưu hóa cho màn hình Retina
Chọn màu sắc và bàn chải
Lưu hình ảnh có hoặc không có nền
Lùi lại, xóa và xóa
Tải hình ảnh từ máy ảnh của riêng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ABC Cuốn sách màu cho trẻ: Học tập để viết và vẽ các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh với rất nhiều hình ảnh cho các trường học, trường mầm non và mẫu giáo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--