Pedometre

Pedometre

Nhà phát triển: Matrix Software Co.

Miễn phí

Pedometre Miễn phí

Pedometre

Nhà phát triển: Matrix Software Co.

Ảnh màn hình

Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre
Pedometre

Mô tả bởi nhà phát triển

Máy đếm bước chân PS là thiết bị hoàn hảo để chạy và đi bộ tập luyện theo dõi các tuyến đường của bạn, tính toán lượng calo bạn đốt cháy, khoảng cách bạn chạy để chạy bộ.

Máy đếm bước chân PS là thiết bị hoàn hảo để chạy và đi bộ tập luyện theo dõi các tuyến đường của bạn, tính toán lượng calo bạn đốt cháy, khoảng cách bạn chạy để chạy bộ.
Nó hiển thị trên bản đồ các tuyến đường của bạn.
Nó giữ 7 ngày, một tháng và số bước hàng tuần
Bạn có thể đặt mục tiêu đi bộ hàng ngày.
Bạn có thể bắt đầu tập thể dục dựa trên thời gian.

Đặc trưng:
* Theo dõi hoạt động chính xác và đếm bước
* Lịch sử nhật ký hàng ngày: số bước, khoảng cách, lượng calo đốt cháy và thời gian đi bộ.
* Cài đặt cá nhân tùy chỉnh: độ nhạy, số liệu / tiếng Anh, khoảng cách bước, trọng lượng cơ thể, mục tiêu hàng ngày, v.v.
* Ứng dụng đồng hồ Apple hoạt động với ứng dụng của bạn trong quá trình đồng bộ hóa
* Hỗ trợ tiện ích ngày nay: nó có thể dễ dàng theo dõi các bước của bạn và lượng calo bạn đã đốt cháy mà không cần mở ứng dụng
* Ghi lại các bước của bạn
* Xem xét số lượng calo
* Đo tốc độ của bạn
* Mục tiêu chạy hàng ngày: Đặt mục tiêu chạy và chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó bằng các ứng dụng đang chạy miễn phí của bạn. Đặt mục tiêu thể dục của bạn ngay hôm nay và chúng tôi sẽ là người theo dõi quãng đường chạy miễn phí của bạn
* Ghi lại hoạt động bước một tháng
* Đặt mục tiêu chạy của bạn và hoàn thành nó.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Pedometre

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--