Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids

Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids

Nhà phát triển: Tao Tuan Linh

Miễn phí

Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids Miễn phí

Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids

Nhà phát triển: Tao Tuan Linh

Ảnh màn hình

Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids
Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids

Mô tả bởi nhà phát triển

* Hàng trăm video bài hát hay nhất dành cho bé

* Video chất lượng cao

* Danh sách video bài hát được phân theo các chủ đề và được cập nhật thường xuyên: Chữ cái, Số đếm, Màu sắc, Động vật, Sinh nhật, Gia đình, Giáng Sinh,....

==> Hãy cùng trải nghiệm, cùng học, cùng chơi với bé nhé!

========================
CHÚ Ý: ứng dụng cần có kết nối mạng ổn định để có thể sử dụng tốt.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bài hát tiếng Anh cho trẻ trên YouTube Kids

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--