Điển Bồ Ðào Nha Việt
5.0 / 1 đánh giá

Điển Bồ Ðào Nha Việt

Nhà phát triển: Vladimir Demchenko

Miễn phí

Điển Bồ Ðào Nha Việt Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Điển Bồ Ðào Nha Việt

Nhà phát triển: Vladimir Demchenko

Ảnh màn hình

Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt
Điển Bồ Ðào Nha Việt

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là từ Điển Bồ Ðào Nha - Việt và Việt - Bồ Ðào Nha; Portuguese - Vietnamese and Vietnamese - Portuguese dictionary / Dicionário Português - Vietnamita e Vietnamita - Português. Ứng dụng NGOẠI TUYẾN và không cần có kết nối internet.
Cơ sở dữ liệu sẽ được tải về trong lần đầu tiên chạy ứng dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng kết nối Wi-Fi.

Tính năng chính:
1. Lịch sử - các từ bạn xem đều được lưu trữ ở mục lịch sử.
2. Yêu thích - bạn có thể thêm từ vào danh sách yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng "ngôi sao".
3. Quản lý danh sách Lịch sử và Yêu thích - bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các danh sách đó.
4. Đa dạng Tùy chọn - bạn có thể thay đổi phông chữ và chủ đề của ứng dụng (chọn một trong các chủ đề về màu sắc).

Ứng dụng này có kèm quảng cáo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Điển Bồ Ðào Nha Việt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--