Viết về hình ảnh - Typography

Viết về hình ảnh - Typography

Nhà phát triển: Valenapps

Miễn phí

Viết về hình ảnh - Typography Miễn phí

Viết về hình ảnh - Typography

Nhà phát triển: Valenapps

Ảnh màn hình

Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography
Viết về hình ảnh - Typography

Mô tả bởi nhà phát triển

Viết trên ảnh có các ngón tay chưa bao giờ được dễ dàng như vậy! Viết xuống ghi chú trên màn hình và vẽ trên hình ảnh với hình ảnh của chúng tôi và soạn thảo văn bản.

Viết trên ảnh có các ngón tay chưa bao giờ được dễ dàng như vậy! Viết xuống ghi chú trên màn hình và vẽ trên hình ảnh với hình ảnh của chúng tôi và soạn thảo văn bản.


Tải về ngay bây giờ và khám phá những cách dễ nhất để tạo ra hình ảnh nổi bật chỉ trong một vài phút. Sử dụng soạn thảo văn bản của chúng tôi để ghi chép lại và vẽ trên hình ảnh của bạn. Lựa chọn giữa các loại khác nhau của phông chữ và màu sắc khác nhau. Hãy vẽ nghệch ngoạc, bản vẽ hoặc phác thảo, ghi chú viết và vẽ nguệch ngoạc trên hình ảnh. Thêm chú thích vào ảnh của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Truyền đạt thông điệp của bạn với bản vẽ vui nhộn.


Chụp ảnh hoặc chọn một từ sưu tập của bạn. Viết hoặc vẽ một cái gì đó về nó! Gửi ghi chú hoặc bản vẽ vui cho bạn bè. Bạn cũng có thể sử dụng nó để vẽ, vẽ nguệch ngoạc và tô đầy lên cái hình ảnh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Viết về hình ảnh - Typography

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--