DatHangQuangChau.Com

DatHangQuangChau.Com

Nhà phát triển: robust Vu

Miễn phí

DatHangQuangChau.Com Miễn phí

DatHangQuangChau.Com

Nhà phát triển: robust Vu

Ảnh màn hình

DatHangQuangChau.Com
DatHangQuangChau.Com
DatHangQuangChau.Com
DatHangQuangChau.Com

Mô tả bởi nhà phát triển

Là ứng dụng do DATHANGQUANGCHAU.COM phát triển nhằm phục vụ cộng đồng quý khách hàng theo dõi và cập nhật trạng thái của đơn hàng, giao dịch một cách nhanh nhất mà không cần phải đăng nhập vào hệ thống web.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DatHangQuangChau.Com

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--