Liên Minh Nhắng Nhít

Liên Minh Nhắng Nhít

Nhà phát triển: VIETNAM ESPORTS DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Liên Minh Nhắng Nhít Miễn phí

Liên Minh Nhắng Nhít

Nhà phát triển: VIETNAM ESPORTS DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Liên Minh Nhắng Nhít

Mô tả bởi nhà phát triển

Liên Minh Nhắng Nhít hỗ trợ thiết kế ảnh đại diện và ảnh bìa Facebook từ các nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại.

Các chức năng chính:
+ Ghép ảnh của bạn và tướng
+ Chỉnh sửa ảnh
+ Lưu ảnh yêu thích
+ Cập nhật/chia sẻ ảnh đại diện, ảnh bìa Facebook

Hãy cùng thiết kế và chia sẻ những bức ảnh độc đáo và không kém phần... nhắng nhít!

Mọi chi tiết xin liên hệ: vietnamesports@ved.com.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Liên Minh Nhắng Nhít

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--