Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Miễn phí

Microsoft Authenticator Miễn phí

Microsoft Authenticator

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Ảnh màn hình

Microsoft Authenticator

Mô tả bởi nhà phát triển

Sử dụng Microsoft Authenticator để đăng nhập dễ dàng, an toàn cho tất cả các tài khoản trực tuyến của bạn bằng cách sử dụng xác thực đa yếu tố, không cần mật khẩu hoặc tự động điền mật khẩu. Bạn cũng có các tùy chọn quản lý tài khoản bổ sung cho tài khoản Microsoft cá nhân, cơ quan hoặc trường học của mình.

Bắt đầu với xác thực đa yếu tố

Xác thực đa yếu tố (MFA) hoặc xác thực 2 bước (2FA) cung cấp lớp bảo mật thứ hai. Khi đăng nhập bằng xác thực đa yếu tố, bạn sẽ nhập mật khẩu của mình, rồi sẽ được yêu cầu thêm một cách để chứng minh đó thực sự là bạn. Phê duyệt thông báo được gửi tới Microsoft Authenticator hoặc nhập mật khẩu dùng một lần (OTP) do ứng dụng tạo.  Mật khẩu dùng một lần (mã OTP) có bộ đếm ngược 30 giây. Bộ hẹn giờ này giúp bạn không bao giờ phải sử dụng cùng một mật khẩu dùng một lần (TOTP) hai lần và bạn không phải nhớ các số. Mật khẩu dùng một lần (OTP) không yêu cầu bạn phải kết nối mạng và sẽ không làm tiêu hao pin của bạn. Bạn có thể thêm nhiều tài khoản vào ứng dụng của mình, bao gồm các tài khoản không phải của Microsoft như Facebook, Amazon, Dropbox, Google, LinkedIn, GitHub, v.v.

Bắt đầu không sử dụng mật khẩu

Sử dụng điện thoại của bạn, không phải mật khẩu của bạn, để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Chỉ cần nhập tên người dùng của bạn, sau đó phê duyệt thông báo được gửi đến điện thoại của bạn. Vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN của bạn sẽ cung cấp lớp bảo mật thứ hai trong quy trình xác minh hai bước này. Sau khi đăng nhập bằng xác thực 2 bước (2FA), bạn sẽ có quyền truy nhập vào tất cả các sản phẩm và dịch vụ Microsoft của mình, chẳng hạn như Outlook, OneDrive, Office, v.v..

Bắt đầu sử dụng tự động điền

Ứng dụng Microsoft Authenticator cũng có thể tự động điền mật khẩu cho bạn. Đăng nhập vào tab Mật khẩu bên trong ứng dụng Authenticator bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn để bắt đầu đồng bộ hóa mật khẩu, bao gồm cả mật khẩu được lưu trong Microsoft Edge. Đặt Microsoft Authenticator làm nhà cung cấp tự động điền mặc định và bắt đầu tự động điền mật khẩu trên các ứng dụng và site bạn truy nhập trên điện thoại di động của mình. Mật khẩu của bạn được bảo vệ bằng xác thực đa yếu tố trong ứng dụng. Bạn sẽ cần phải chứng minh bản thân bằng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN để truy nhập và tự động điền mật khẩu trên điện thoại di động của mình. Bạn cũng có thể nhập mật khẩu từ Google Chrome và các trình quản lý mật khẩu khác.

Tài khoản Microsoft cá nhân, cơ quan hoặc trường học

Đôi khi cơ quan hoặc trường học của bạn có thể yêu cầu bạn cài đặt Microsoft Authenticator khi truy nhập các tệp, email hoặc ứng dụng nhất định. Bạn sẽ cần đăng ký thiết bị của mình với tổ chức của mình thông qua ứng dụng và thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Microsoft Authenticator cũng hỗ trợ xác thực dựa trên chứng chỉ bằng cách cấp chứng chỉ trên thiết bị của bạn. Điều này sẽ cho tổ chức của bạn biết rằng yêu cầu đăng nhập đến từ một thiết bị đáng tin cậy và giúp bạn truy nhập liên tục và an toàn vào các ứng dụng và dịch vụ bổ sung của Microsoft mà không cần đăng nhập vào từng ứng dụng. Bởi vì Microsoft Authenticator hỗ trợ đăng nhập một lần, sau khi bạn đã chứng minh danh tính của mình một lần, bạn sẽ không cần đăng nhập lại vào các ứng dụng Microsoft khác trên thiết bị của mình.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Microsoft Authenticator

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--