Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬

Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬

Nhà phát triển: Senzillo Inc.

Miễn phí

Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬ Miễn phí

Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬

Nhà phát triển: Senzillo Inc.

Ảnh màn hình

Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬
Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Bộ đếm thời gian thực tế nhất cho iOS!

Bộ đếm thời gian thực tế nhất cho iOS!
Sử dụng cho các bài phát biểu, tranh luận hoặc thuyết trình.
Rất nhiều tính năng hữu ích!

Tính năng, đặc điểm:
- Giao diện đơn giản
- Tối đa 3 báo thức (chỉ có phiên bản đầy đủ)
- Được phép làm thêm tối đa 15 phút
- 2 chế độ: Tăng hoặc giảm đồng hồ
- 3 định dạng thời gian
- Không có quảng cáo

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bộ đếm giờ phát biểu (Full‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan