Máy tính%‪.‬

Máy tính%‪.‬

Nhà phát triển: UniCom Technology

Miễn phí

Máy tính%‪.‬ Miễn phí

Máy tính%‪.‬

Nhà phát triển: UniCom Technology

Ảnh màn hình

Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬
Máy tính%‪.‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Máy tính đơn giản với màn hình lớn và nút.
Dễ dàng sử dụng cho công việc hàng ngày.

Máy tính đơn giản với màn hình lớn và nút.
Dễ dàng sử dụng cho công việc hàng ngày.
Thực hiện các phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia.
Nét đặc trưng :
- Một định dạng hiển thị rõ ràng và dễ đọc.
- Một thiết kế trực quan và hấp dẫn tạo điều kiện cho các tính toán mỗi ngày.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy tính%‪.‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--