IP Scan

IP Scan

Nhà phát triển: da wang

Miễn phí

IP Scan Miễn phí

IP Scan

Nhà phát triển: da wang

Ảnh màn hình

IP Scan
IP Scan
IP Scan
IP Scan
IP Scan
IP Scan

Mô tả bởi nhà phát triển

Ping Scan 是一款专业的网络工具APP。简洁易用的交互界面能够帮助您快速的检测网络状态,及时的发现网络中存在的问题。

+IP地址分组管理,便于您管理网络地址
+历史纪录功能
+高效稳定的Ping功能,帮助您检测网络状态
+基于分组功能,您可以批量Ping分组内的全部地址。并提供了时间排序功能,帮助您快速查找延时主机。
----
+Traceroute功能

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app IP Scan

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan