Tìm Thấy sự khác biệt thú vật

Tìm Thấy sự khác biệt thú vật

Nhà phát triển: Rafal Grabos

Miễn phí

Tìm Thấy sự khác biệt thú vật Miễn phí

Tìm Thấy sự khác biệt thú vật

Nhà phát triển: Rafal Grabos

Ảnh màn hình

Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật
Tìm Thấy sự khác biệt thú vật

Mô tả bởi nhà phát triển

Đơn giản, chỗ thân thiện với trẻ các trò chơi khác biệt. Cải thiện tính cảm giác bé của bạn.
Mỗi bức tranh có 5 sự khác biệt để tìm. Ngoài ra, trong ứng dụng này bé của bạn có thể tìm thấy rất nhiều âm thanh vui nhộn và hình ảnh động.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tìm Thấy sự khác biệt thú vật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--