Sudoku cho trẻ em

Sudoku cho trẻ em

Nhà phát triển: Anand Jain

Miễn phí

Sudoku cho trẻ em Miễn phí

Sudoku cho trẻ em

Nhà phát triển: Anand Jain

Ảnh màn hình

Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em
Sudoku cho trẻ em

Mô tả bởi nhà phát triển

Sudoku với hình ảnh cho trẻ em từ 4-12 tuổi, nhiều mức độ khó khăn. Trong trò chơi Sudoku, bạn cần kéo đúng vật vào đúng ô trống trên bảng. Trong mỗi hàng và mỗi cột, một vật sẽ chỉ xuất hiện một lần. Bạn sẽ chiến thắng sau khi điền chính xác bảng các đồ vật.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sudoku cho trẻ em

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--