A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật

A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật

Nhà phát triển: Johannes Metzler

Miễn phí

A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật Miễn phí

A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật

Nhà phát triển: Johannes Metzler

Ảnh màn hình

A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật
A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật

Mô tả bởi nhà phát triển

* Knights !!!! Họ đang ở đây!
* Tiêu diệt kẻ thù của bạn và giành chiến thắng trong trò chơi!
* Thu thập các kho báu ẩn!
-
Cảnh giác với những trò chơi này điên!
Chạy qua các cảnh quan và chống lại kẻ thù của bạn.
Tránh chướng ngại vật và thu thập tiền xu.
Hãy vui vẻ với trò chơi giải trí này!
-
Các tính năng:
* Gameplay Endless
* Game Center
* Đồ họa tuyệt vời
* Hiệu ứng âm nhạc và âm thanh thú vị

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app A Knight of the Dead - Trận Chiến của Những Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ Với Zombie và Quái Vật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--