Quản lý quảng cáo Facebook
4.8 / 11,4 N đánh giá

Quản lý quảng cáo Facebook

Nhà phát triển: Meta Platforms, Inc.

Miễn phí

Quản lý quảng cáo Facebook Miễn phí
4.8 / 11,4 N đánh giá

Quản lý quảng cáo Facebook

Nhà phát triển: Meta Platforms, Inc.

Ảnh màn hình

Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook
Quản lý quảng cáo Facebook

Mô tả bởi nhà phát triển

Luôn kết nối với các chiến dịch, cho dù bạn ở đâu.

Tạo, chỉnh sửa và nhận thông tin chi tiết về quảng cáo trên toàn bộ nhóm ứng dụng của Facebook, trong đó có Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp và nhiều ứng dụng khác.

● Xem thông tin chi tiết theo thời gian thực về tất cả các chiến dịch của bạn
● Bật và tắt chiến dịch
● Nhận thông báo nhanh để biết tình hình về tất cả quảng cáo của bạn
● So sánh các chiến dịch và nhóm quảng cáo bằng chế độ xem song song
● Chuyển giữa các Trang và tài khoản quảng cáo


Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quản lý quảng cáo Facebook

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan