HiddenTag C.O.P‪.‬
4.5 / 550 đánh giá

HiddenTag C.O.P‪.‬

Nhà phát triển: CK&B

Miễn phí

HiddenTag C.O.P‪.‬ Miễn phí
4.5 / 550 đánh giá

HiddenTag C.O.P‪.‬

Nhà phát triển: CK&B

Ảnh màn hình

HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬
HiddenTag C.O.P‪.‬

Mô tả bởi nhà phát triển

HiddenTag C.O.P. giúp bạn xác minh tính xác thực của sản phẩm.

1. Kiểm tra tem HiddenTag trên sản phẩm!
2. Quét tem HiddenTag qua ứng dụng HiddenTag.
3. Kiểm tra tính xác thực trên trang landing page và mua sản phẩm an toàn!

Nếu kết quả trả về là trang cảnh báo, hãy báo cáo qua ứng dụng hoặc email.

# Xem các thông tin khác về thương hiệu, bảng xếp hạng và nhiều thứ khác.

Contact Us: (82) 070-8257-1414
E-mail: hiddentag@cknb.co.kr

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HiddenTag C.O.P‪.‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--