Bắn Bong Bóng

Bắn Bong Bóng

Nhà phát triển: Dong Tran

Miễn phí

Bắn Bong Bóng Miễn phí

Bắn Bong Bóng

Nhà phát triển: Dong Tran

Ảnh màn hình

Bắn Bong Bóng

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy thử thách mình bằng cách vượt qua các màn cùng với chú rồng siêu cute.
Cách chơi:
1. Chạm vào màn hình để bắn bóng, điều chỉnh bóng theo hướng phù hợp.
2. Cố gắng bắn bóng và tạo ra ít nhất 3 bóng cùng màu để làm nổ chúng.
3. Hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi từng màn.
4. Bạn có thể chơi lại những level đã hoàn thành để cải thiện điểm số.
Sử boosters để vượt qua những level khó.
Shoot the bubbles and challenge yourself.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bắn Bong Bóng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--