KB-Mobile

KB-Mobile

Nhà phát triển: KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Miễn phí

KB-Mobile Miễn phí

KB-Mobile

Nhà phát triển: KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Ảnh màn hình

KB-Mobile
KB-Mobile
KB-Mobile
KB-Mobile
KB-Mobile
KB-Mobile
KB-Mobile

Mô tả bởi nhà phát triển

KB-Mobile – Thuận tiện và dễ sử dụng

KB-Mobile là một ứng dụng trên mobile với rất nhiều tính năng nổi trội như sau:

KBSV, kbmobile Hỗ trợ tất cả các thiết bị iPhone, iPad cũng như iPod touch

- KBSV, kbmobile dễ sử dụng và thao tác

- KBSV, kbmobile cho phép đặt lệnh mua bán

- KBSV, kbmobile quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

- KBSV, kbmobile cho phép ứng trước tiền bán và chuyển khoản tiền

- KBSV, kbmobile dễ dàng tra cứu lịch sử đặt lệnh và các giao dịch

- KBSV, kbmobile cập nhật thông tin chứng khoán theo thời gian thực

- KBSV, kbmobile cập nhật những thông báo tức thời của MSI trong giờ giao dịch

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KB-Mobile

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--