Tử Vi Trọn Đời - 2015

Tử Vi Trọn Đời - 2015

Nhà phát triển: Vinova Pte. Ltd

Miễn phí

Tử Vi Trọn Đời - 2015 Miễn phí

Tử Vi Trọn Đời - 2015

Nhà phát triển: Vinova Pte. Ltd

Ảnh màn hình

Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015
Tử Vi Trọn Đời - 2015

Mô tả bởi nhà phát triển

Tử Vi Việt Nam 12 con giáp cung cấp cho bạn các thông tin tổng quát về cuộc đời, sự nghiệp, công danh, tình duyên, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp vợ chồng, những năm may mắn… để từ đó giúp bạn nắm bắt những cơ hội lớn trong cuộc đời.

Ứng dụng Tử Vi Việt Nam là ứng dụng giúp tra cứu tử vi trọn đời của một tuổi bao gồm :
- Tổng Quan
- Cuộc sống
- Tình duyên
- Gia đạo, Công Danh
- Tuổi hạp làm ăn
- Lựa chọn vợ chồng
- Những tuổi đại kỵ
- Những năm khó khăn nhất
- Ngày giờ Xuất hành hợp nhất
- Những diễn biến từng năm
- và nhiều tính năng hấp dẫn khác đang chờ các bạn khám phá.

Vietnam Zodiac Horoscope provides general information about your life, career, love life, good companion ages, best age for wife/husband, lucky years... in order to let you have further insight about your life and be able to seize many great opportunities.

Vietnamese Horoscope application supports searching for life-horoscope including:
- General information
- Life
- Love life
- Family, career
- Good companion ages
- Wife/Husband selection
- Worst companion ages
- Toughest ages in your life
- Best date/time for departure
- Timeline throughout the years
...and many other exciting features waiting for you to discover.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tử Vi Trọn Đời - 2015

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--