Onet Connect Animal

Onet Connect Animal

Nhà phát triển: Duc Nguyen

Miễn phí

Onet Connect Animal Miễn phí

Onet Connect Animal

Nhà phát triển: Duc Nguyen

Ảnh màn hình

Onet Connect Animal
Onet Connect Animal
Onet Connect Animal
Onet Connect Animal
Onet Connect Animal
Onet Connect Animal

Mô tả bởi nhà phát triển

Phiên bản cổ điển của trò chơi picachu trên PC.
Cách chơi:
- Nối 2 hình với nhau với tối đa 3 đường nối để làm chúng biến mất.
- Mỗi ván chơi bắt đầu với 10 live ( classic mode) và 18 live (extend mode), mỗi khi không còn cặp nào có thể ăn, các con thú sẽ đảo vị trí và live giảm đi 1, hãy tính toán để cho live không bị giảm về 0 :)
- gameover khi hết thời gian hoặc live = 0.
Tính năng:
- đồ họa đẹp.
- Thử thách sự tính mắt và khả năng tính toán của bạn.
Hãy cùng chơi Picachu cổ điển!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Onet Connect Animal

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--