Tự Học Tiếng Nhật

Tự Học Tiếng Nhật

Nhà phát triển: CoDev Service Company Limited

Miễn phí

Tự Học Tiếng Nhật Miễn phí

Tự Học Tiếng Nhật

Nhà phát triển: CoDev Service Company Limited

Ảnh màn hình

Tự Học Tiếng Nhật
Tự Học Tiếng Nhật
Tự Học Tiếng Nhật
Tự Học Tiếng Nhật
Tự Học Tiếng Nhật

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình tự học tiếng Nhật với mong muốn giúp các bạn bắt đầu học tiếng Nhật sẽ có những bài hợc bổ ích.
Ứng dụng gồm các mục chính như sau:
1. Các giáo trình học tiếng Nhật, Từ vựng và ngữ pháp.
2. Học tiếng Nhật qua các bài hát đơn giản, Giúp các bạn nhớ mặt chữ lâu hơn.
3. Sổ tay giúp bạn ghi nhớ lại các từ vựng bạn mới học. và có thêm chức năng học random từ những từ vựng bạn ghi vào.
4. Game giúp bạn nhớ 2 bản chữ cái thông dụng.
5. Ứng dụng có chức năng notification nhắc nhở bạn những từ vựng hàng ngày cần học. được nhắc 3 lần: 7h, 14h và 17h.
6. Và 1 chức năng nữa các bạn sẽ được khám phá sau khi sử dụng app lần thứ 2 trở đi.

Cám ơn các bạn đã sử dụng ứng dụng của tôi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tự Học Tiếng Nhật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--