Đồng hồ đếm ngược và hẹn gi‪ờ‬

Đồng hồ đếm ngược và hẹn gi‪ờ‬

Nhà phát triển: mayabella s.r.o.

Miễn phí

Đồng hồ đếm ngược và hẹn gi‪ờ‬ Miễn phí

Đồng hồ đếm ngược và hẹn gi‪ờ‬

Nhà phát triển: mayabella s.r.o.

Ảnh màn hình

Đồng hồ đếm ngược và hẹn gi‪ờ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn có biết còn bao nhiêu thời gian cho thời hạn của mình không?
Bạn đã hoàn thành mọi thứ bạn muốn chưa?
Đặt thời hạn của bạn và xem bạn còn lại bao nhiêu thời gian!

Ứng dụng đếm ngược nhanh chóng và đơn giản. Hạn chót và hẹn giờ sự kiện.

Tính năng, đặc điểm:

Đồng hồ đếm ngược & hẹn giờ
- thêm, chỉnh sửa và xóa đếm ngược nhanh chóng và dễ dàng
- chi tiết đếm ngược với các hành động
- bộ lọc: tất cả, đếm ngược hoạt động
- đếm ngược không giới hạn
- danh sách đếm ngược hoạt động
- hạn chót gần nhất trên đầu danh sách
- đếm ngược chạy không ngừng ngay cả khi đóng ứng dụng
- đầy đủ chức năng ở chế độ ngoại tuyến và ở chế độ máy bay
- hiển thị đếm ngược quá hạn
- 3D Touch: đếm ngược mới
- phát hiệu ứng âm thanh vào thời hạn
- chia sẻ chi tiết đếm ngược bằng ảnh chụp màn hình
- chia sẻ đếm ngược của bạn trong Ứng dụng Lịch và với bạn bè qua thư, tin nhắn và trên mạng xã hội

Cài đặt
- kết nối lịch: thêm thời hạn vào lịch mặc định của bạn
- hiệu ứng âm thanh: phát âm thanh "bíp" trong 5 giây cuối cùng của đếm ngược
- báo động: 24 giờ và 20 giây trước hạn chót
- chủ đề: 30 hình nền hấp dẫn

Tính năng bổ sung
- không quảng cáo

Chúng tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và chúng tôi hy vọng ứng dụng này sẽ hữu ích!
Cảm ơn bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đồng hồ đếm ngược và hẹn gi‪ờ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--