Thư viện Ebook

Thư viện Ebook

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Miễn phí

Thư viện Ebook Miễn phí

Thư viện Ebook

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Ảnh màn hình

Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook
Thư viện Ebook

Mô tả bởi nhà phát triển

YBOOK Library là ứng dụng đọc sách điện tử (ebook) của công ty TNHH Sách Điện Tử Trẻ (gọi tắt là YBOOK), được phát triển bởi PSC. YBOOK Library được cung cấp hoàn toàn miễn phí, tương thích với hệ điều hành iOS.
YBOOK Library phục vụ nhu cầu mượn ebook khi bạn đọc có thẻ đọc do YBOOK phát hành hoặc đang là thành viên thuộc các thư viện, trường học là đối tác liên kết với YBOOK.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thư viện Ebook

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--