Từ điển Pháp Anh Việt

Từ điển Pháp Anh Việt

Nhà phát triển: NGO Cong Can

Miễn phí

Từ điển Pháp Anh Việt Miễn phí

Từ điển Pháp Anh Việt

Nhà phát triển: NGO Cong Can

Ảnh màn hình

Từ điển Pháp Anh Việt

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển Pháp Anh Việt :

- Hỗ trợ phát âm
- Tra cứu offline
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
- Tra cứu nghĩa cùng lúc tiếng anh và tiếng việt
- Hỗ trợ tra cứu google các từ không tìm thấy

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ điển Pháp Anh Việt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--