Từ điển Pháp Anh Việt

Từ điển Pháp Anh Việt

Nhà phát triển: NGO Cong Can

Miễn phí

Từ điển Pháp Anh Việt Miễn phí

Từ điển Pháp Anh Việt

Nhà phát triển: NGO Cong Can

Ảnh màn hình

Từ điển Pháp Anh Việt
Từ điển Pháp Anh Việt
Từ điển Pháp Anh Việt
Từ điển Pháp Anh Việt

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển Pháp Anh Việt :

- Hỗ trợ phát âm
- Tra cứu offline
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
- Tra cứu nghĩa cùng lúc tiếng anh và tiếng việt
- Hỗ trợ tra cứu google các từ không tìm thấy

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ điển Pháp Anh Việt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--