Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬

Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬

Nhà phát triển: Fou Furieux

Miễn phí

Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬ Miễn phí

Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬

Nhà phát triển: Fou Furieux

Ảnh màn hình

Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬
Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm ứng dụng cung cấp cho bạn truy cập vào tất cả các đài phát thanh miễn phí Việt Nam!
Tất cả các radio được! VOV1, VOV5, Truyền hình Sài Gòn, truyền hình Hà Nội, VOV6 quốc tế Svc., Nav TV và nhiều hơn nữa!

và trên tất cả các đài trong thế giới quá!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đài phát thanh Việt Nam và Đài phát thanh trên toàn thế giới! Đài phát thanh FM và AM‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--