Keyboard Translator Pro‪!‬
1.0 / 1 đánh giá

Keyboard Translator Pro‪!‬

Nhà phát triển: luca calciano

Miễn phí

Keyboard Translator Pro‪!‬ Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

Keyboard Translator Pro‪!‬

Nhà phát triển: luca calciano

Ảnh màn hình

Keyboard Translator Pro‪!‬
Keyboard Translator Pro‪!‬
Keyboard Translator Pro‪!‬
Keyboard Translator Pro‪!‬
Keyboard Translator Pro‪!‬
Keyboard Translator Pro‪!‬
Keyboard Translator Pro‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Fixed various bugs

Dịch trực tiếp từ bàn phím của bạn trong tất cả các ứng dụng của bạn!

Ngừng sử dụng các trình dịch thông thường và thử thế hệ dịch giả tiếp theo!

Bạn có thể nhanh chóng giao tiếp bằng mọi ngôn ngữ.

Viết văn bản của bạn và nó sẽ được dịch trực tiếp vào ứng dụng mà bạn đang sử dụng.

Rất hữu ích cho tin nhắn, WhatsApp, Facebook, Twitter, ghi chú, v.v.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Keyboard Translator Pro‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan