Bkav SmartHome Lite

Bkav SmartHome Lite

Nhà phát triển: Bkav Corporation

Miễn phí

Bkav SmartHome Lite Miễn phí

Bkav SmartHome Lite

Nhà phát triển: Bkav Corporation

Ảnh màn hình

Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite
Bkav SmartHome Lite

Mô tả bởi nhà phát triển

Bkav SmartHome Lite là phần mềm điều khiển hệ thống nhà thông minh. Phần mềm mô phỏng ngôi nhà thành các khu vực, các thiết bị được đặt tương ứng trong các khu vực, người dùng có thể vào các khu vực khác nhau trong nhà để điều khiển các thiết bị theo ý muốn. Các thiết bị được điều khiển trong nhà như: đèn, rèm, điều hòa … được thể hiện dưới dạng các biểu tượng, người dùng điều khiển các thiết bị bằng cách tương tác tới các biểu tượng trên phần mềm. Trạng thái hoạt động của các thiết bị được thể hiện dưới dạng hình ảnh, màu sắc, văn bản.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bkav SmartHome Lite

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--