Onet Connect Animal Legend

Onet Connect Animal Legend

Nhà phát triển: manh pham

Miễn phí

Onet Connect Animal Legend Miễn phí

Onet Connect Animal Legend

Nhà phát triển: manh pham

Ảnh màn hình

Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend
Onet Connect Animal Legend

Mô tả bởi nhà phát triển

The Best Onet Connect Animal

**Onet Connect Animal với âm thanh và cách chơi như trên PC cực kỳ hấp dẫn
**Với thời gian cho trước, bạn cần ghép nối càng nhiều các hình thú giống nhiều, càng nhiều càng tốt.
**Hãy thư giãn với trò chơi cổ điển để tận hưởng phút giây thoải mái và vui vẻ...
................... Cài đặt và chơi nào !!! .........................

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Onet Connect Animal Legend

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--