Thước đo góc Đo góc

Thước đo góc Đo góc

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Miễn phí

Thước đo góc Đo góc Miễn phí

Thước đo góc Đo góc

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Ảnh màn hình

Thước đo góc Đo góc
Thước đo góc Đo góc
Thước đo góc Đo góc
Thước đo góc Đo góc

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn đang ở đó khi bạn cần một thước đo?
Đây là sự vắng mặt của một thước đo, hãy thử sử dụng một ứng dụng thước đo góc.
Bạn có thể đo góc của đối tượng được phản ánh trong các thước đo góc camera.
Hãy thử sử dụng một thước đo thước đo các ứng dụng khác nhau, ứng dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thước đo góc Đo góc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--