Infographic Maker-Create Chart
1.0 / 1 đánh giá

Infographic Maker-Create Chart

Nhà phát triển: Katsushi Nakano

Miễn phí

Infographic Maker-Create Chart Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

Infographic Maker-Create Chart

Nhà phát triển: Katsushi Nakano

Ảnh màn hình

Infographic Maker-Create Chart
Infographic Maker-Create Chart
Infographic Maker-Create Chart
Infographic Maker-Create Chart
Infographic Maker-Create Chart

Mô tả bởi nhà phát triển

Infographic Maker cho phép bạn dễ dàng thực hiện infographics mát trên iPhone của bạn! Bạn có thể làm cho thiết kế infographic của riêng bạn và lưu chúng như là các mẫu của bạn! Bạn có thể in, lưu và chia sẻ infographics của bạn với bạn bè của bạn thông qua Facebook và Twitter!

Các tính năng:

- Hỗ trợ kích thước vải cho: Letter, A4, pháp lý và kích thước Keynote

- Hỗ trợ một loạt các biểu đồ loại: Pie, Bar cột, dòng, ngang Bar, lục giác, Điền Icon, và nhiều bảng xếp hạng Icon

- Nhiều độc đáo Fonts

- Tải lên hình ảnh của riêng bạn

- Nhiều biểu tượng tem!

- Lưu mẫu thiết kế như mẫu của bạn

- Lưu mẫu thiết kế của bạn để Photo Album của bạn

- In sáng tạo Infographic của bạn

- Chia sẻ các thiết kế infographic của bạn thông qua Facebook, Twitter, và hoặc email

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Infographic Maker-Create Chart

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan