nhật ký xe (quản lý xe‪)‬

nhật ký xe (quản lý xe‪)‬

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Miễn phí

nhật ký xe (quản lý xe‪)‬ Miễn phí

nhật ký xe (quản lý xe‪)‬

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Ảnh màn hình

nhật ký xe (quản lý xe‪)‬
nhật ký xe (quản lý xe‪)‬
nhật ký xe (quản lý xe‪)‬
nhật ký xe (quản lý xe‪)‬
nhật ký xe (quản lý xe‪)‬
nhật ký xe (quản lý xe‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn muốn quản lý hiệu quả lịch sử xe?
Bạn cũng có thể ghi lại các ghi chú mà bạn viết như một cuốn nhật ký.
Bạn có thể tạo nhiều lần trong ngày.
Chỉ có một trong số dặm, tiếp nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng khác, bạn có thể tạo ra.
Hãy tiết kiệm chi phí bảo trì vào trong xe.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app nhật ký xe (quản lý xe‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--