Chilindo
4.1 / 999 đánh giá

Chilindo

Nhà phát triển: Chilindo Co. Ltd.

Miễn phí

Chilindo Miễn phí
4.1 / 999 đánh giá

Chilindo

Nhà phát triển: Chilindo Co. Ltd.

Ảnh màn hình

Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo
Chilindo

Mô tả bởi nhà phát triển

Chilindo kết hợp thương mại điện tử với người dùng bằng cách sử dụng mô hình đấu giá thuần túy nơi tất cả các sản phẩm được bắt đầu đấu giá từ 1000 VNĐ!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chilindo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--