Push-ups Sensor

Push-ups Sensor

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Miễn phí

Push-ups Sensor Miễn phí

Push-ups Sensor

Nhà phát triển: Seong Eon Kim

Ảnh màn hình

Push-ups Sensor
Push-ups Sensor
Push-ups Sensor
Push-ups Sensor
Push-ups Sensor
Push-ups Sensor

Mô tả bởi nhà phát triển

Tăng số lượng bằng cách tận dụng cảm biến khoảng cách của iPhone.
Khi bạn tập thể dục, chẳng hạn như push-up, sit-up, có thể hữu ích.

Tạo một hình khỏe mạnh và tốt bằng cách sử dụng các bộ cảm biến push-up.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Push-ups Sensor

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--