mCA Mail

mCA Mail

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

mCA Mail Miễn phí

mCA Mail

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail
mCA Mail

Mô tả bởi nhà phát triển

mCA Mail là ứng dụng duyệt mail bảo mật tương thích với Iphone và Ipad. Ứng dụng cho phép đăng nhập nhiều loại email thông dụng và hỗ trợ cấu hình thủ công với tất cả server mail riêng của doanh nghiệp. Các tính năng chính:

● Bảo mật email với các chức năng: gửi thư được ký số/mã hóa, nhận thư và thực hiện xác thực/giải mã thư bằng thiết bị token
● Bảo vệ hòm mail bằng mật khẩu token
● Hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc
● Hỗ trợ nhiều kiểu email như Gmail, Yahoo Mail, Outlook... hoặc người dùng có thể tự cấu hình thủ công
● Đọc và xoá email, đồng bộ danh bạ với thiết bị
● Nhận và gửi email với đính kèm sử dụng thư mục chia sẻ Itunes của thiết bị

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app mCA Mail

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--