Kích thước vòng của bạn

Kích thước vòng của bạn

Nhà phát triển: SABER DESIGN

Miễn phí

Kích thước vòng của bạn Miễn phí

Kích thước vòng của bạn

Nhà phát triển: SABER DESIGN

Ảnh màn hình

Kích thước vòng của bạn
Kích thước vòng của bạn
Kích thước vòng của bạn
Kích thước vòng của bạn
Kích thước vòng của bạn
Kích thước vòng của bạn

Mô tả bởi nhà phát triển

Không cần phải đi vào nhà kim hoàn để có được ngón tay của bạn có kích thước. Ứng dụng này có tất cả!

Tay trong tay làm việc với một công ty bất động sản trang sức, Các Saber đội mang đến cho bạn một ứng dụng đáng kinh ngạc. Có ba cách để xác định kích thước của ngón tay của bạn. Bây giờ bạn có thể kích thước ngón tay của bạn bằng cách đo một vòng hiện tại, đo ngón tay của bạn, hoặc chuyển đổi kích thước của bạn từ một kích thước quốc tế.

Các ứng dụng làm việc liên tục cho các kích thước Hoa Kỳ, kích thước Anh, kích thước châu Âu, hoặc kích cỡ châu Á, và cũng với chu vi của vòng trong mm.

Ứng dụng này hoạt động trên iPad, iPhone và iPod.

Chúng tôi hy vọng bạn thích ứng dụng này nhiều như chúng tôi rất thích tạo ra nó.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kích thước vòng của bạn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan