Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary

Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary

Nhà phát triển: Dinh Quan Nguyen

Miễn phí

Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary Miễn phí

Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary

Nhà phát triển: Dinh Quan Nguyen

Ảnh màn hình

Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary
Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây ứng dụng từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 500.000 từ.

Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Pháp Việt
- Từ điển Việt Pháp
- Từ điển Pháp Anh
- Từ điển Anh Pháp

Các chức năng nổi bật:

- Hiệu năng tìm kiếm rất tốt ngay trên iPhone 3GS
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Pháp.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ.
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Chức năng tra từ nhanh, chạm vào một từ bất kỳ để dịch nghĩa.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.

Từ điển tiếng Pháp
by Juice Apps
Email: juicesapps@gmail.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ điển Pháp Việt, Việt Pháp, Pháp Anh, Anh Pháp - French Vietnamese English Dictionary

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--