Xếp hình Ô tô và Xe : Trò chơi Logic cho Trẻ em

Xếp hình Ô tô và Xe : Trò chơi Logic cho Trẻ em

Nhà phát triển: Sebastian Bachorzewski

Miễn phí

Xếp hình Ô tô và Xe : Trò chơi Logic cho Trẻ em Miễn phí

Xếp hình Ô tô và Xe : Trò chơi Logic cho Trẻ em

Nhà phát triển: Sebastian Bachorzewski

Ảnh màn hình

Xếp hình Ô tô và Xe : Trò chơi Logic cho Trẻ em

Mô tả bởi nhà phát triển

Trò chơi câu đố được minh họa tuyệt đẹp dành cho trẻ em cung cấp nhiều giờ chơi đầy tính giáo dục. Đừng chờ đợi. Tải về ngay!


------------------------------------------
You can download this app for free. Please be informed that this app contains ads and in-app purchase to remove it and unlock all content.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Xếp hình Ô tô và Xe : Trò chơi Logic cho Trẻ em

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--