NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD

NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD

Nhà phát triển: IT ForYou

Miễn phí

NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD Miễn phí

NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD

Nhà phát triển: IT ForYou

Ảnh màn hình

NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD
NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD

Mô tả bởi nhà phát triển

------ BỘ TĂNG ÂM TRẦM ------
------ BỘ TĂNG ÂM LƯỢNG -----
-------- BỘ CÂN BẰNG --------
+ + + + + + + + + + + + + + +
----- TĂNG TRONG 3 LẦN ------
+ + + + + + + + + + + + + + +
---- BỘ CÂN BẰNG 10 BAND ----
23 THIẾT LẬP TRƯỚC
+ + + + + + + + + + + + + + +
----- THIẾT BỊ GIẢM ỒN ------
------- ÂM THANH THẬT -------
---- ÂM THANH XUNG QUANH ----
+ + + + + + + + + + + + + + +
-- THÍCH NGHI VỚI TAI NGHE --
AIRPODS, JBL, JABRA, BOSE
+ + + + + + + + + + + + + + +
----------- NGUỒN -----------
iTUNES, SPOTIFY, SOUNDCLOUD, DROPBOX, GOOGLE DISK, etc.
+ + + + + + + + + + + + + + +

【TÍNH NĂNG】
-- Quên đi tiếng ồn: Chế độ bù tiếng ồn với điều chỉnh âm lượng tự động và đánh dấu tần suất - không có gì có thể ngăn bạn khỏi tận hưởng âm nhạc yêu thích của mình. -- Nghe những thứ quan trọng: Chế độ «Âm thanh xung quanh» để nghe nội dung truyền thông và nghe thế giới xung quanh bạn.

-- Âm thanh tự nhiên: thuật toán có bằng sáng chế «khôi phục lại âm thanh tự nhiên» cho việc xử lý âm thanh được cá nhân hóa theo hồ sơ nghe độc đáo của bạn. Terms of use: http://bass.volume-booster.com/terms Terms of use: http://bass.volume-booster.com/terms Terms of use: http://bass.volume-booster.com/terms

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NHAC CUA TUI - NGHE SOUNDCLOUD

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--