Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc

Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc

Nhà phát triển: Tran Quang Son

Miễn phí

Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc Miễn phí

Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc

Nhà phát triển: Tran Quang Son

Ảnh màn hình

Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc
Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng được xây dựng nhằm tổng hợp các câu truyện lịch sử hay và ý nghĩa về lịch sử Việt Nam và thế giới được chon lọc kỹ càng giúp người đọc hiểu hơn về các danh nhân cũng như các dấu mốc trong lịch sử hào hùng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Truyện lịch sử Việt Nam và thế giới chọn lọc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--