Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
3.7 / 11 đánh giá

Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun

Nhà phát triển: Hfz Atta Ur Rehman

Miễn phí

Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun Miễn phí
3.7 / 11 đánh giá

Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun

Nhà phát triển: Hfz Atta Ur Rehman

Ảnh màn hình

Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun
Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun

Mô tả bởi nhà phát triển

trẻ em giặt quần áo là một trò chơi để dạy cho những đứa trẻ làm thế nào để giặt quần áo bẩn.
Hai chế độ của quần áo giặt.

(i) Máy Giặt: Máy rửa bao gồm quần áo giặt bằng máy giặt.
(ii) Rửa tay: rửa tay bao gồm giặt quần áo bẩn với cây gậy.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trẻ em quần áo giặt Game - tay bé Crazy, vải máy rửa & dressup cô gái nhỏ spa Fun

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--