Thời khóa biểu 24 giờ 7 ngày

Thời khóa biểu 24 giờ 7 ngày

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Miễn phí

Thời khóa biểu 24 giờ 7 ngày Miễn phí

Thời khóa biểu 24 giờ 7 ngày

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Ảnh màn hình

Thời khóa biểu 24 giờ 7 ngày

Mô tả bởi nhà phát triển

Một ứng dụng miễn phí có thời gian biểu đơn giản hiển thị một dòng ghi chú 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trên một màn hình. Ngày hiện tại trong tuần và thời gian hiện tại được hiển thị trong khung màu đỏ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời khóa biểu 24 giờ 7 ngày

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--