Google Trang trình bày

Google Trang trình bày

Nhà phát triển: Google LLC

Miễn phí

Google Trang trình bày Miễn phí

Google Trang trình bày

Nhà phát triển: Google LLC

Ảnh màn hình

Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày
Google Trang trình bày

Mô tả bởi nhà phát triển

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với những người khác trên bản trình bày từ iPod, iPhone hoặc iPad của bạn bằng ứng dụng Google Trang trình bày. Với Google Trang trình bày, bạn có thể:

* Tạo bản trình bày mới hoặc chỉnh sửa bản trình bày bất kỳ đã được tạo trên web hoặc thiết bị khác
* Chia sẻ bản trình bày và cùng làm việc với những người khác trên cùng một bản trình bày ở cùng một thời điểm
* Hoàn tất mọi việc bất cứ lúc nào -- ngay cả khi không có kết nối Internet
* Thêm và sắp xếp lại trang trình bày, định dạng văn bản và hình, v.v.
* Trình diễn ngay từ thiết bị của bạn
* Không còn phải lo lắng mất công việc của bạn -- mọi thứ tự động được lưu khi bạn nhập
* Trình diễn trang trình bày lên cuộc gọi điện video - các cuộc họp được lên lịch sẽ tự động xuất hiện
* Mở, chỉnh sửa và lưu tệp PowerPoint

Thông báo về quyền
Máy ảnh: Được sử dụng cho chế độ máy ảnh trong cuộc gọi điện video và để chèn hình ảnh được chụp bằng máy ảnh.
Micrô: Được sử dụng để truyền âm thanh trong cuộc gọi điện video.
Ảnh: Được sử dụng để truy cập ảnh dưới sự kiểm soát của ứng dụng Ảnh để cho phép người dùng chèn hình ảnh đã chọn vào trang trình bày.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Google Trang trình bày

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--